Šta je lek Diklofen i čemu je namenjen Lek Diklofen sadrži aktivnu supstancu diklofenak-dietilamin koji pripada grupi lekova poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)"/>

Diklofen za sta je

/body>